Được giảng dạy bởi Giảng viên Trịnh Thanh Hải – Chuyên gia Google AdWords

CÁC CHỨNG CHỈ DO CHÍNH GOOGLE ĐÀO TẠO VÀ CẤP PHÉP

Đã từng tham gia các khóa đạo tạo từ Google tổ chức, được cấp chứng chỉ vượt qua các lớp adwords chuyên sâu

Hải Adwords – Chuyên nghiên cứu và đào tạo về google adwords

Các bạn có khả năng tự học Adwords từ Google có thể xem các tài liệu dưới đây:

+ Tài Liệu Căn Bản

– Tối ưu hóa từ khóa adwords -> https://drive.google.com/file/d/1oTetfM_45DAiHzZJ81tyEXQEm-vI5bVC/view

+ Tài Liệu Nâng Cao

– Phương pháp nhắm mục tiêu đối tượng trong quảng cáo Adwords ->https://drive.google.com/file/d/1hLhGvWj59xL2g_OjuZq5ZWT6w2LD9Xa6/view

+ Tài liệu về Google Analytics (GA)

Căn bản: https://drive.google.com/file/d/1VL9K_Waf-LX_sv9kOza6mnh7q0VskO42/view

Nâng Cao: https://drive.google.com/file/d/1mCU5uYqyoqzweEVhc3aZuTh7TBYr7ZTT/view

+ Tài liệu Google Shopping (Mua Sắm)

https://drive.google.com/file/d/1llp0uwb9tIi1Wg_v9wlOCYSzyx1X6Cy8/view

+ Tài liệu kinh doanh

10 bước hiểu khác hàng -> https://drive.google.com/file/d/1UdpwDZt7DN5gvR6DYLfjLpAi7D2T905C/view

– Cách tìm hiểu đối thủ cạnh tranh -> https://drive.google.com/file/d/10pUMsMa7cWrT8fH3691kOXjOPDwxfrLe/view

 

+ Tài liệu ôn thi Chứng Chí Google

1-Hướng dẫn ôn thi AdWords Căn Bản:https://drive.google.com/file/d/1P3KeXKTaBfRyaQcbuRto80WXrA8wZOQ5/view?usp=sharing

2-Hướng dẫn ôn thi Quảng Cáo Tìm Kiếm: https://drive.google.com/file/d/11Pxl3KzojSNRAWJhE6DY38aE6fY9CdHZ/view?usp=sharing

3-Hướng dẫn ôn thi Quảng Cáo Hiển Thị:https://drive.google.com/file/d/1xnMwx7-zWTRXUAYMLKp2eIV767ZQPyDN/view?usp=sharing

4-Hướng dẫn ôn thi Quảng Cáo Di Động: https://drive.google.com/file/d/1cP6RFkgAgXNELan-LJY9UcVvBYEf9Zg5/view?usp=sharing

5-Hướng dẫn ôn thi Quảng Cáo Video:https://drive.google.com/file/d/1RpvpyCb5l5rJ9CgxNuNIFh_3y0B1uZ6s/view?usp=sharing

6-Hướng dẫn ôn thi Quảng Cáo Mua Sắm: https://drive.google.com/file/d/1gEHzHdBSnZ1bdKGcTS4OjTCNk-rm-29g/view?usp=sharing